Egzamin z Podstaw Mechaniki - dodatkowy termin

Dodatkowy termin egzaminu z Podstaw Mechaniki dla osób, które były nieobecne na egzaminie w drugim terminie (tj. w dniu 20.02.2017) został ustalony na dzień 01.03.2017 (środa), godzina 12:00, pokój 304. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć przedłużenie sesji oraz w ciągu siedmiu dni od egzaminu, na którym było się nieobecnym (tj. do dnia 27.02.2017) należy przedstawić usprawiedliwienie nieobecności. Przedstawione zaświadczenie powinno zawierać numer telefonu organu wystawiającego to zaświadczenie, w celu weryfikacji jego autentyczności.