odwołanie zajęć i konsultacji - Olga Kawa

Szanowna Państwo,

W związku z moją nieobecnością  w tym tygodniu zajęcia  w dniu 26.04.2017 z Zaawansowanej Mechaniki Budowli nie odbęda się. 
Ponieważ pozostali pracownicy ZMB w tym dniu także prowadzą zajęcia nie ma możliwości zapewnienia zastępstwa w dniu 26.04.2017 (środa). Po uzgodnieniu z kierownikiem zakładu Panem prof. Przemysławem Litewką ustalono, iż zajęcia te zostaną odrobione w późniejszym terminie. Oczywiście terminy oddania projektów i ewentualnych obron zostaną przesunięte.
Konsulatcje w tym tygodniu także zostają odwołane. 

Z wyrazami szacunku,
Olga Kawa