EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI !!!

 Szanowni Studenci.

otrzymaliście Pąństwo wyniki z I terminu egzaminu z Mechaniki Budowli. Osoby, które uznały, ze powinny otrzymać wyższą ocenę mogą obejrzeć swoją pracę w dniu 29.06.2017r. (czwartek) w godzinach od 11.00 do 12.00 w sali 304B. Nie przewiduję omawiania prac egzaminacyjnych.

Dla osób zainteresowanych zamieściłem na stronie Zakładu Mechaniki Budowli najnowsze formularze egzaminacyjne.

Proszę je przeliczyć przed egzaminem poprawkowym.

Z powazaniem 

dr inz. Przemysław Wielentejczyk